• مرورگر "تور" ابزار جاسوسی!
    مدیر مرورگر "پروژه تور" اذعان کرد که جاسوسان آژانسهای جاسوسی آمریکا و انگلیس روی هویت و فعالیتهای افرادی که از این مرورگر استفاده می کنند، نظارت دارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب