• دوران بارداری و مرگ جنین
    بزرگترین نگرانی بیشتر زنان باردار در دوران بارداری این است که مبادا جنینی که ماه ها در شکم حمل کرده و به او وابسته شده اند، به دلیلی نامعلوم مثل مواردی که از این و آن شنیده اند، بمیرد. مثلا جنین در اثر پیچیده شدن بند ناف دور گردن یا خوردن مدفوع خودش بمیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب