• محله‌ای که 4 جوانش را سیل برده است
    هفت دوست با یکدیگر به کنار رودخانه کن و سولقان رفتند. دو نفر زودتر برگشتند. از پنج نفر باقی مانده، چهار نفر را سیل برد و یکی از آنها به شکل معجزه آسایی نجات یافت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب