• بازی خونبار «رولت روسی» در شهریار
    دوستانش می گفتند که سر یک شوخی، اسلحه ای تهیه کرده اند تا «رولت روسی» را روی خود اجرا کنند و او نخستین فردی بوده که اسلحه را برداشته است.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب