• مرگ معلم باردار وظیفه شناس در کلاس (عکس)
    درمیان معلمان هستند افرادی که آموزش دانش آموزان برایشان اهمیت فراوانی دارد. انها حتی در سخت ترین شرایط سر کلاس حاضر می شوند و به امر اموزش و پرورش می پردازند. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب