• اعتراف زن قائمشهری به قتل شوهرش در خواب
     شامگاه روز 25 تیرماه بود که برادر زن یکی از کارمندان راه آهن شمال به در خانه او در خیابان کتی سر  اندیشه 13 قائمشهر مراجعه کرد اما هر چه زنگ در را به صدا در آورد کسی پاسخ نداد بنا بر این با احساس اینکه حادثه ناگواری برای او رخ داده است با شکستن در وارد آپارتمان او شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب