• مرگ نو عروس معروف ۸۲ ساله در ماه عسل
    «دلفا ولپز»۸۲ ساله، ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۷پس از هفت سال نامزدی با«رینالدو واوکچه» ۲۴ ساله، زندگی مشترکش را در آرژانتین آغاز کرد و به ماه عسل رفت.
  • معمای مرگ تازه عروس در خانه بخت
      مرگ مرموز تازه عروس معمای پیچیده ای را پیش روی پلیس قرار داده است.  خانواده این زن 18 ساله که «شیوا شریفی» نام دارد، خواستار بازجویی از تازه داماد شده اند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب