• پدرم فیلم رابطه نامشروع ام را دید ، سکته کرد!
    یک مجرم اینترنتی که با پرسه زدن در شبکه های اجتماعی دختران دانش آموز را اغفال و پس از تهیه فیلم سیاه از آنها اخاذی می کرد، با شکایت ششمین قربانی خود دستگیر شد. پدر آخرین طعمه، پس از مشاهده فیلم سکته کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب