• بیش از ۵۰ کودک سرباز داعشی در سوریه کشته شدند
    این کودک سربازها عمدتا در ایستگاههای ایست و بازرسی یا جمع آوری اطلاعات در مناطق خارج از کنترل داعش مورد استفاده قرار می گیرند، همچنین داعش از این کودکان در اعدام زندانیان و انجام حملات انتحاری استفاده می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب