• این زن داعشی ها را بدجوری تحقیر می کند!
    این روزها کشیده شدن پای زن ها به میدان جنگ با تروریست های داعشی بهترین سلاحی است که در برابر آنها افاقه می کند. کشته شدن به دست یک زن برای یک تروریست داعشی از ÷ هم بدتر است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب