• مزاحمت‌ های خواستگار قدیمی بازیگر تئاتر
    مزاحمت های خواستگار قدیمی یک دختر که بازیگر تئاتر است دردسرساز شد.چند روز پیش دختر جوانی در حالی که ناراحت بود به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای خارک رفت و از خواستگار قدیمی اش به خاطر ایجاد مزاحمت شکایت کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب