• در مواجهه با مزاحمان جنسی چه کار کنیم؟
    شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بیرون از خانه، مردی حریم خصوصی تان را نقض کرده و به شما آزار برساند. این آزار که می تواند شکل های مختلفی داشته باشد که در درجه اول احساس امنیت تان را زیر سوال می برد. در این مقاله سه نمونه از موقعیت های آزار به همراه روش های مواجهه و مقابله با آن ها را، در قالب سه موقعیت داستانی برایتان بازگو می کنم.
  • ادعای آزار و اذیت دختر جوان در نخستین روز کاری
    تحقیقات در خصوص ادعای دختر جوان مبنی بر این که در نخستین روز کاری از سوی صاحبکارش مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، در دادسرای جنایی آغاز شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب