• متلک‌پراکنی، مرگبار شد
    متلک پرانی پسری به دختران یک محله در خیابان پاسدار گمنام تهران عاقبتی مرگبار داشت. یکی از مزاحمان خیابانی وقتی با اعتراض پسر جوانی روبه رو شد، در اقدامی کینه جویانه او را به قتل رساند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب