• حداقل دستمزد 94 کارگران تعیین شد
    در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۷۱۲۴۲۵ تومان تعیین و تصویب کردند.
  • حداقل دستمزد 94 کارگران
    براساس اعلام علی ربیعی، در نشست بعدی شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران مشخص می شود، با این حال طبق مهم ترین سناریوهای فعلی، حداقل مزد ۹۴ بیشتر از ۷۰۰ تا ۷۲۰ هزارتومان نخواهد بود.
  • میزان افزایش احتمالی دستمزد 94
    کارفرمایان اعلام کرده اند بسته پیشنهادی مزد 94 کارگران را با افزایش زیر 20 درصد آماده کرده اند و برای بهبود معیشت آنها نیز از دولت می خواهند درمان کارگران رایگان و حقوق آنها معاف از مالیات شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب