• مرز درگیری ما با دشمنان به شاخ آفریقا رسیده است
    جانشین قرارگاه مرکزی امام حسین(ع) گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی در آن سوی مرزهای کشور در حال محصول دادن است، اما هنوز نتوانسته ایم الگوی مناسبی را برای مسائل اقتصادی و فرهنگی در کشور اجرا کنیم تا کشورهایی که تشنه این الگوها هستند، بتوانند بهره برداری کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب