• در چه شرایطی آب چیز نجس را پاک می کند
    چه شرایطی باید لازم و مهیاباشید تا آب چیزهای نجس را پاک کند. اگر کسی بداند و یا احتمال دهد که به واسطه ی عمل به بعضی احتیاطات مبتلا به وسواس می شود، نباید آن احتیاط را عمل کند، مثلاً اگر می داند برای آب کشیدن متنجّس یک بار آب ریختن کافی است، نباید احتیاطاً دو بار یا بیشتر آب بریزد.
  • نحوه صحیح خواندن نماز شب چگونه است؟
     الف: نحوه خواندن نماز شب را لطف فرموده به صورت ساده توضیح دهید.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب