• نشست سانتی‌متری زمین در تهران
    مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناختی سازمان زمین شناسی کشور اعلام كرد: در زمینه فرونشست زمین در سرتاسر کشور با مشکل جدی روبه رو هستیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب