• سیاست روی نقطه پنالتی
     امروز ساعت ٩:٣٠ صبح حسن روحانی در ورزشگاه تختی تبریز با مردم این شهر سخن خواهد گفت. درست چند روز پس از حوادث عجیب وغریب ورزشگاه یادگار امام همین شهر و مسابقه فوتبال پرحاشیه تراکتور و نفت تهران. ب

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب