• سخنگوی دولت: موضوع هسته ای کف خیابانی شده است
    نوبخت درباره تصویب جزییات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای اظهار داشت: اینکه دولت گزارش این مذاکرات را به مجلس ارائه کند، امری حتمی است اما چگونگی این مسئله پیچیده و فنی مهم است. متاسفم که این موضوع به موضوع کف خیابانی تبدیل شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب