• جزئیات مشاجره ظریف با کریمی قدوسی
    ظریف به کریمی قدوسی گفت که شما در آن جلسه حضور نداشتید و چگونه وقتی در آن حاضر نبودید می توانید انقدر راحت دروغ بگویید.شما دروغ می گویید و با این گونه حرفها به آقا تهمت می بندید و به آقا ظلم می کنید و در آن جلسه هرگز آقا به من تذکر ندادند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب