• شرط بازنشستگی برای مشاغل زیان آور
    معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از تسهیل در شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور خبر داد و گفت: شرط بازنشستگی در مشاغل سخت پرداخت حق بیمه 4 درصدی توسط کارفرمایان پس از اتمام کار است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب