• برنامه های جدید دولت برای بیمه بیکاری
    ربیعی امروز یکشنبه در بازدید از کارخانه سیمان ساوه که توانسته با وجود شرایط سخت 800 نفر از نیروی کار خود را حفظ کند، گفت: مازاد 20 میلیون تن تولید سیمان در کشور ناشی از وجود رکود در ساخت و ساز کشور است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب