• عجیب ترین شغل های تهران را بشناسید!
    آرمان: پاک کردن شیشه به خودی خود، کار بسیار دشواری است. حال تصور کنید که از یک طناب آویزان شده و بدون اینکه بر نقطه محکمی ایستاده باشید شیشه های یک برج را در ارتفاع ۲۰۰متری بشویید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب