• پروژه تغییرات در دولت‌کلید خورد
    چندی قبل بود که آرمان طی گزارشی خبر از تشکیل کمیته بررسی عملکرد دولتمردان در تمام حوزه ها و به ویژه استانداران و فرمانداران داده بود. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب