• آزمایش ژنتیک برای چه کسانی لازم است؟
    بهترین زمان انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج است، اما در مراحل بعدی یعنی قبل بارداری و حتی پس از زایمان هم انجام مشاوره و آزمایش ژنتیک از تولد نوزادی با مشکلات ژنتیک پیشگیری خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب