• من مدیر هستم
    خانواده فرزند سالار، فرزند خودش را که دختر است و یا پسر، با می کند، در هنگام ازدواج هم این فرزندِ سالار با کسی ازدواج می کند که او هم محصول یک خانواده فرزند سالار است و نتیجه این که دو سالار در یک خانه نگنجند و این است دلیل آمار های بالای طلاق های امروز!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب