• خرید خدمت سربازی برای غایبان آزاد شد
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا تمامی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب