• افزایش 150 تا 190 هزار تومانی دستمزد 94؟
    چانه زنی های کارگران، کارفرمایان و دولت درباره افزایش جدید حقوق سال ۹۴ مشمولان قانون کار در روز جمعه به اتمام می رسد، با این حال مهم ترین سناریوها حاکی از افزایش ۱۵۰ تا ۱۹۰ هزارتومانی حقوق ها دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب