• عوامل پیدایش مشکلات جنسی در زنان و مردان
    زنان و مردانی که مشکلات جنسی دارند، هنگام رابطه جنسی، لذت نمی برند و  ارضاء نمی شوند. یک رابطه جنسی موفق، در برگیرنده 4 مرحله است: هیجان، دوام یا استمرار، اوج لذت جنسی، ارضاء و نتیجه گیری.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب