• مهم ترین راههای جلوگیری از وقوع سونامی سرطان در ایران
     رئیس مرکزآموزشی ،پژوهشی ودرمانی پیشگیری و ارتقا سلامت نسخه گفت:تنها راه جلوگیری از وقوع سونامی سرطان در ایران فقط و فقط پیشگیری ، چکاپهای مکرر و به موقع ، ترغیب مردم به زندگی سالم ،ورزش وارایه اطلاعات درمانی مداوم به مردم است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب