• آنچه که از پوکی استخوان باید بدانید!
     رییس مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اهمیت نقش حرکت در پیشگیری از تسریع روند پوکی استخوان، گفت: افرادی که به مدت طولانی، بی حرکت یا کم تحرک هستند، بیشتر دچار پوکی استخوان می شوند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب