• علل چشم و همچشمی و راههای رهایی از چشم و همچشمی
    پدیده ناهنجار چشم و همچشمی پدیده ای است که در میان بیشتر مردم جامعه ـ چه مرد، چه زن ـ وجود دارد به طوری که آنها را وادار می کند پیوسته خود و زندگی شان را با دیگران بویژه همسایه های خود مقایسه کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب