• گفت وگوی منتشر نشده با هادی نوروزی
    طبق قرار قبلی برای دیدن هادی نوروزی و انجام مصاحبه با او به هتل المپیک رفتیم. پس از دقایقی انتظار در حالی که همه بازیکنان پرسپولیس از سالن غذاخوری خارج شدند، "هادی" هم در میان آن ها آمد و با خوش و بشی گرم از ما استقبال کرد. او در آغاز مصاحبه به شوخی پرسید سوال هایت را کجا نوشته ای؟ که من هم در پاسخ به او گفتم همه آن ها را حفظ کرده ام. نگران نباش. پس از این جمله هر دو با هم خندیدیم و او بار دیگر من را در آغوش گرفت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب