• رتبه ایرانی ها در مصرف الکل در جهان
    «سرانه کل مصرف مشروبات الکلی در هر کشور چند لیتر در سال است؟» و «سرانه مصرف مشروبات الکلی توسط مصرف کنندگان در هر کشور چه مقدار است؟» این دو سوال متفاوتی است که موضوع اصلی یکی از گزارش های سازمان جهانی سلامت قرار گرفته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب