• رتبه ایرانی ها در مصرف الکل در جهان
    «سرانه کل مصرف مشروبات الکلی در هر کشور چند لیتر در سال است؟» و «سرانه مصرف مشروبات الکلی توسط مصرف کنندگان در هر کشور چه مقدار است؟» این دو سوال متفاوتی است که موضوع اصلی یکی از گزارش های سازمان جهانی سلامت قرار گرفته است.
  • آمار تاسف برانگیز از مصرف الکل در ایران
    رئیس جامعه سم شناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه از وجود بیش از یک میلیون نفر مصرف کننده «الکل» در ایران خبر داد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب