• توصیه‌های ۱۰ گانه وزارت بهداشت برای پیشگیری از سرطان
    دکتر شهرام رفیعی فر گفت: طبق اسناد سازمان جهانی بهداشت، ۴۰ درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند و سایر موارد نیز اگر در سایه خود مراقبتی، نگاه امیدوارانه به اثر بخشی روش های تشخیصی و درمانی و مراجعه به موقع، زودهنگام تشخیص داده شوند، درمان پذیرترند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب