• انواع کاندوم و نحوه استفاده از کاندوم
    کاندوم به عنوان یک وسیله پیشگیری از بارداری راه عبور عفونت ها را در زمان نزدیکی جنسی مسدود می کند همچنین جزء یکی از روشهای جلوگیری از بارداری است که مانع از رسیدن اسپرم ها به رحم می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب