• هم درآمد داشته باشید هم علقه و هوبی! (1)
    در گفتاری از استاد مصطفی ملکیان که تازه ترین سخنرانی او درباره «موفقیت و رضایت» است، انسان ها به دو گروه جویندگان موفقیت و کسانی که در پی رضایت هستند و از زندگی خود لذت می برند، تقسیم می شوند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب