• مصیبتی به نام جای پارک، در تهران
    عده ای زورگیران را با پارکبان ها اشتباه بگیرند که چندان هم بی دلیل نیست چراکه بسیاری از پارکبان ها مبلغی که برای یک ساعت توقف دریافت می کنند خیلی بالاتر از چیزی است که در قبض ها نوشته شده و در واقع قیمت هایشان چندان هم با دلال ها فرقی ندارد. اعتراضی هم وارد نیست و اگر معترض شوی باید دعوا کنی، اگر وقت و حوصله اش را  داری بسم ا... و اگر نداری باید تسلیم حرف زور شوی.
  • حاشیه‌ای تازه درباره معراجی‌ها
    چرا کسی نیامد بگوید این مبلغ به عنوان پاداش شما برای ۳۰ سال خنثی سازی، البته درحال حاضر هم کسی چیزی نمی خواهد اما هنگامی که می گویند وضع مالی شما به چه شکلی است؟ آیا می توانید دیه پرداخت کنید؟ برای من آزاردهنده است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب