• شبکه های اجتماعی جدید مانند وایبر(Viber) سلامت روانی شما را تهدید می کند
    نتایج تحقیق پژوهشگران نشان داده است افرادی که فعالیت بسیار زیاد در شبکه های اجتماعی جدید بر روی تلفن همراه شامل وایبر(Viber) ، ویچت(WeChat)، تانگو(Tango) و… دارند،  بیش از دیگران از فعالیت های اجتماعی خود باز مانده، شکست در دوران تحصیل دارند و همچنین رفتارهای ضد اجتماعی از خود نشان می دهند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب