• خواص و مضرات گیاه چوبک
    درختچه ای کوچک است پوست آن به رنگ کبود صاف یا کمی کرکدار برگهایش کشیده نوک تیز و گلهایش در مجموعه ای در روی یک پایک بلند قرار دارد

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب