• تلفیق خوشبینی و بدبینی در ارزیابی‌ها از دور جدید مذاکرات هسته‌ای
    با گذشت بیش از 24 ساعت از خاتمه دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در وین، همچنان بخش مهمی از مطالب مطبوعات بین المللی درباره ایران به این موضوع اختصاص دارد. مطالبی که بازتاب دهنده تلفیقی از دیدگاه های خوشبینانه و بدبینانه به مذاکرات است. دیدگاه های برخی مقامات غربی درباره مذاکرات، بخشی از این مطالب را تشکیل می دهد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب