• برخی دوست دارند دولت را درگیر حاشیه کنند
    معاون اول رئیس جمهور در همایش کارگران به وضعیت فعلی دولت اشاره کرد و از مشکلاتی که عده ای خواسته یا ناخواسته برای دولت به وجود می آورند انتقاد کرد. او همچنین بخشهای دیگری از پرونده بابک زنجانی را عنوان کرد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب