• آموزش رقص در مهدهای کودک معنا ندارد
    معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه به هیچ وجه آموزش رقص در مهدهای کودک انجام نمی شود، گفت: سازمان بهزیستی در این خصوص نظارت کافی را دارد و با مهدهای متخلف در این باره به شدت برخورد می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب