• بیمه زنان خانه‌دار در بیمه فراگیر اجتماعی
    معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه قرار است بیمه زنان خانه دار در بیمه فراگیر اجتماعی گنجانده شود، گفت: درواقع این بیمه برای افرادی است که کارفرمای خاصی ندارند مانند عشایر و روستاییان که وضعیتشان مانند وضعیت زنان خانه دار است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب