• معاون اول احمدی نژاد مهمان جدید زندان اوین
    شاید اتومبیل و تاکسی اوین نبود که دیروز از معرفی خود به زندان طفره رفت تا نهایتا در منزلش آمدند که او را به اوین ببرند. این گمانه ای است که وکیل محمدرضا رحیمی آن را تائید کرد.
  • بیجا کرده‌اند که گفته‌اند!
    هر چقدر هم تکذیب شود اما بالاخره به هر نحوی می کوشند که کمک رحیمی معاون اول احمدی نژاد به 170 نماینده را کمرنگ کنند. رسایی البته جوش و خروش بیشتری برای این کار دارد و زمانی عزمش جدی تر شد که از سوی «هیات بررسی تخلفات دولت قبل» رای انفصال از مشاغل دولتی برایش صادر شد.
  • توضیحاتی در مورد پرونده معاون اول احمدی نژاد
    در مورد این جزئیات پس فردا سخنگوی قوه قضائیه توضیح خواهد داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب