• معاون اول روحانی: کلاه سر ما نمی‌رود!
    معاون اول رییس جمهور گفت: قرار نیست کلاه سر ما برود. دوستان دیگری به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما به اشتباه جای دیگری نمی رویم تا از جاهایی که باید غافل شویم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب