• قتل هولناک دو مرد با توهم خیانت!
    مرد معتادبه شیشه  که دونفر را با توهم خیانت همسرش به قتل رسانده  است، به ادعای خود و همدستانش قصد داشت افراد دیگری را نیز قربانی کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب