• کسانی که در گور به شهرت رسیدند
    شاید دردناک باشد که در طول زندگی تمام تلاشت را برای خلق آثار ماندگار انجام بدهی و به جایی نرسی اما پس از این که مرگ به سراغت آمد به تحسین آثارت بپردازند و مجبور باشی در دنیایی دیگر از شهرت خود لذت ببری!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب