• «کلید حل معضلات کشور، علم و فناوری است»
    رئیس جمهور در روز دوم سفر به خراسان رضوی در جمع ایثارگران و نخبگان این استان حضور یافت و از طرح خط دو قطار شهری مشهد مقدس نیز بازدید کرد. حمایت و تضمین سرمایه  گذاری بخش خصوصی در طرح های عمرانی از جمله مترو، از...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب